25
022016

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako ZTOG iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe ŽITO, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba ŽITO, d.d. obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 25.2.2016, s sklepom opr. št. Srg 2016/8459 v sodni register vpisalo sklep 23. skupščine delniške družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. z dne 19.1.2016, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe ŽITO, d.d. z oznako ZTOG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Standardna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

 

Vpis sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register je družba ŽITO, d.d. prejela dne 25.2.2016.

 

Navedeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je priloga k temu obvestilu.

 

To obvestilo bo od dne 25.2.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.zito.si vse do poteka zakonsko predpisanega roka.

 

 

uprava družbe

 

Datum: 25.2.2016

 

Pripeti dokument: Vpis sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

 

Nazaj na seznam objav