Dušan Tomašević

Dušan Tomašević je podpredsednik za operativno učinkovitost v Podravki d.d.

Pred tem je opravljal funcijo predsednika uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj. Dušan Tomašević je bil v Podravki od začetka leta 2001 do začetka leta 2005 kot predsednik uprave Danice, d. o. o., in član uprave Podravke, kjer je bil odgovoren za finance.

Med pomembnejše položaje v njegovi bogati poslovni karieri štejemo položaj predsednika uprave PIK Vrbovec, izvršnega direktorja v Agrokorju, d. d., izvršnega direktorja v Gavriloviću, d. o. o., Petrinja ter predsednika uprave Puris, d. d., Pazin in predsednika uprave FinaGS, d. o. o., Zagreb.

Je ekonomist in trenutno pripravlja doktorat iz ekonomskih znanosti. Ob praktičnih izkušnjah je znanje pridobival tudi na poslovnih šolah, kot so: FBA – Fundamentals of Buisiness Administration – Ekonomska fakulteta v Zagrebu, The London School of Economics – Individual Tuition, Integrated Financial Management Program – Euro money training, London, Korporativno upravljanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov – Ekonomska fakulteta v Splitu in Ekonomska fakulteta v Zagrebu.

Za člana NS Žita d.o.o. je bil imenovan za mandatno obdobje od 29.3.2017 do 3.10.2022.

--