08
032016

Formalni začetek integracije družbe Žito v Skupino Podravka

Ljubljana, 8.3.2016 – Na današnji seji Nadzornega sveta Žita, d. d. je bil za novega predsednika nadzornega sveta izvoljen Zvonimir Mršić, predsednik uprave Podravke, d. d..

Nadzorni svet družbe Žita, je upravi družbe podal predhodno soglasje za pridobitev poslovnega deleža (100%) v podjetju Podravka, d. o. o., Ljubljana. Nakup poslovega deleža predstavlja formalni začetek integracijskega procesa Žita, d. d. v strukturo Skupine Podravka, potem, ko je Podravka, d. d., pred kratkim postala tudi 100-odstotna lastnica Žita, d. d. S pridobitvijo omenjenega poslovega deleža se bodo skupni prihodki Skupine Žito na letni ravni tako povečali iz obstoječih 115 mio eur na 140 mio eur, s čimer se Skupina Žito uvršča na drugo mesto med slovenskimi prehrambnimi podjetji.

Polni učinki integracije Žita, d. d. v Skupino Podravka se pričakujejo do leta 2019 in so ocenjeni na približno 5 milijonov evrov na ravni EBITDA Skupine Podravka.

Nadzorni svet je sprejel tudi sporazumni odstop treh dosedanih članov uprave Žita, d. d., Erika Žuniča, Sandija Svoljška in Petra Rajačiča. Vsi dosedanji člani uprave nadaljujejo delo v Žitu, d. d. kot izvršni direktorji.

Skladno z odločbo nadzornega sveta upravo Žita, d. d. sestavljata dva člana. Janez Bojc ostaja predsednik uprave Žita, d. d., za novega člana uprave pa je imenovan Milan Tadić, starejši podpredsednik Podravke, d. d., za regijo Adria.

Dodatne informacije:
Nina Rus Turuk,
Odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 01 5876 120
E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam novic