Marin Pucar

Marin Pucar je bil februarja 2017 imenovan za predsednika Podravke d.d. Koprivnica. Svojo profesionalno kariero je začel v živilski industriji Gavrilović, d. o. o., iz katere je leta 2001 prišel v Danico, d. o. o., – mesno industrijo Podravke, d. d., kjer je leto kasneje postal direktor prodaje, marketinga in razvoja. Leta 2003 je bil imenovan za izvršnega direktorja hrvaškega trga v Podravki, d. d. Član uprave Podravke, d. d., je bil med letoma 2008 in 2012, nato pa je zasedel mesto člana uprave v Zvečevu, d. d. Tam je bil od leta 2014 do avgusta 2016 tudi predsednik uprave.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu in na isti fakulteti zaključil podiplomski znanstveni študij Teorija in politika marketinga. Trenutno zaključuje doktorski študij o »Strategiji upravljanja s širitvijo blagovne znamke v hrvaški živilski industriji«.

Med letoma 2008 in 2012 je bil član nadzornega sveta Danice, d. o. o., in Belupo, d. d.
Leta 2012 je postal član upravnega odbora Hrvaške gospodarske zbornice, namestnik predsednika upravnega odbora pa je postal leta 2016 in ta položaj zaseda še danes.

Mandat predsednika nadzornega sveta je nastopil z dnem 14. 6. 2017.

--