Petar Vlaić

Petar Vlaić je trenutno zaposlen kot predsednik uprave ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovojnim mirovinskim fondovima in je tudi član nadzornega odbora družbe PODRAVKA d.d.. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Poleg tega je pridobil tudi certifikat CFA (Chartered Financial Analyst) v okviru CFA programa v organizaciji ameriškega združenja naložbenih strokovnjakov (CFA Institute).

Profesionalno kariero je začel kot posrednik pri družbi Ilirika d.d. iz Slovenije, kasneje pa je napredoval v upravljavca portfelja in vodjo trgovanja. Po prihodu v Zagreb je postal prvi upravljavec sklada v Republiki Hrvaški v prvem hrvaškem investicijskem skladu Kaptol Proinvest. Kasneje je delal kot vodja trgovanja v družbi IB Austria d.o.o., po tem pa je začel delati kot vodja sklada v Centralnem nacionalnem skladu. Leta 2001 je postal predsednik uprave družbe Adriatic Invest d.o.o. – družbe za upravljanje z Modrim obveznim pokojninskim skladom. Konec leta 2003 so se Modremu skladu pripojile Erste OMF in Helios OMF, sklad pa je spremenil ime v Erste Modri obvezni pokojninski sklad. V času dela v družbi za upravljanje s privatizacijskim skladom je bil član več nadzornih odborov hrvaških podjetij. Dolžnost člana Nadzornega odbora PODRAVKE d.d. opravlja od 7. septembra 2010, s sklepom skupščine z dne 11. julija 2014 pa je bil ponovno imenovan za člana nadzornega sveta PODRAVKE d.d. za mandatno obdobje 4 let.

--