20
072016

Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo

Ljubljana, 20. julij 2016 – Včeraj je potekala 25. Skupščina delničarjev družbe Žito, d.d., na kateri so podprli sklep o preoblikovanju Žita iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Skupščina je na včerajšnji seji tudi sprejela odločitev, da se čista izguba lanskega poslovnega leta v vrednosti 3,48 milijona evrov pokrije v breme prenesenega čistega dobička. Uprava in nadzorni svet družbe sta prejela razrešnico za delo v lanskem letu. Delničarji so odločili, da bo preoblikovana družba nadaljevala z vsemi aktivnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

 

Nazaj na seznam objav