26
072016

Rezultati poslovanja Skupine Podravka v obdobju od januarja do junija 2016

Skupina Podravka je v prvi polovici leta povečala prihodke in neto dobičke:

  • prihodke od prodaje za 26 %;
  • neto dobiček za skoraj 6 %;
  • pri lastnih znamkah izdelkov za 24 %.

Glavna značilnost rezultatov poslovanja Skupine Podravka je v prvi polovici leta 2016 nadaljevanje pozitivnih usmeritev poslovanja na vseh področjih, kakor sta ugotovila Uprava in Nadzorni odbor Podravke, d. d. Treba je poudariti, da se je z združitvijo s Skupino Žito dne 1. oktobra lani začelo tudi krepiti poslovanje Skupine Žito v Skupini Podravka, kar pozitivno vpliva na rezultate poslovanja.

»Ob pozitivnem vplivu krepitve Skupine Žito v našem podjetju je seveda treba poudariti, da nam je kljub negativnemu vplivu tečajnih razlik v prvih šestih mesecih tega leta, ki ni bil ugoden, uspelo doseči pozitivne premike v prihodkih in neto dobičku Skupine Podravka. V obdobju, ki je pred nami, bomo še naprej utrjevali podjetje in se usmerjali na dva glavna strateška cilja: krepiti in utrjevati svoj položaj v Adrii in nadaljevati že začeto internacionalizacijo zunaj območja Adria,« je poudaril Zvonimir Mršić, predsednik uprave Podravke, v objavi rezultatov poslovanja v prvem polletju.

Glede dobička je v primerjavi z enakim obdobjem lani Skupina Podravka v prvi polovici tega leta dosegla povečanje za 5,8 % in dobiček, ki znaša 97,3 milijona kun ( 12,97 mio EUR) neto.

Prihodki od prodaje Skupine Podravka so se v prvi polovici leta 2016 povečali za 26,2 % in so znašali 1.988,5 milijona kun (265,13 mio EUR). Strateško poslovno področje Prehrana je doseglo prihodek od prodaje v vrednosti 1.609,5 milijona kun (214,6 mio EUR), kar pomeni, da se je rast povečala za 34,3 %; ta rast je posledica utrditve položaja Skupine Žito. Prihodki od prodaje lastnih znamk izdelkov so se v strateškem poslovanju Prehrane povečali za 29,5 %.

Prihodki Farmacevtike, drugega strateškega poslovnega področja, znašajo 379,1 milijona kun (50,54 mio EUR) in so se v primerjavi z lanskim letom kljub negativnemu vplivu tečajnih razlik povečali za 0,4 %. Če ne bi bilo tečajnih razlik, bi se rast prihodka v delu Farmacevtike v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta povečala za 4,7 odstotka. Lastne znamke izdelkov so v okviru tega strateškega poslovnega področja dosegle 4,8-odstotno rast prihodka.

Kadar pa gre za trge Skupine Podravka, je treba navesti, da so vsa štiri področja dosegla rast prihodkov od prodaje v primerjavi s prvo polovico leta 2015. Največjo rast prihodka so dosegli v Rusiji, Združenju neodvisnih držav (ZND) in na Baltiku, in to za 68,2 %, in prav tak prispevek se pripisuje tudi Prehrani in Farmacevtiki.

Navesti je treba pomen negativnega vpliva valutnih tečajev na prihodke od prodaje Skupine, in sicer v vrednosti 42,6 milijona kun ( 5,68 mio EUR). Največji negativni vpliv sta imela ruski rubelj (–25,6 milijona kun (-3,41 mio EUR))  in evro  (–5,9 milijona kun(-0,78 mio EUR)).

Nazaj na seznam objav