03
102016

Preoblikovanje družbe Žito, prehrambna industrija, d.d. v Žito d.o.o. in vpis v register družbe z omejeno odgovornostjo

Ljubljana, 3.10.2016

Na 25. skupščini delničarjev Žita d.d. z dne 19.07.2016 je bil sprejet sklep o preoblikovanju družbe Žito iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Z vpisom sklepa v sodni register, dne 3.10. 2016, bo družba na trgu nastopala kot družba z omejeno odgovornostjo in ne več kot delniška družba.

Firma družbe z omejeno odgovornostjo bo: ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. Skrajšana firma družbe bo: ŽITO d.o.o. Sedež družbe bo Ljubljana, poslovni naslov bo Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, davčna številka, matična številka ter TRR ostajajo nespremenjeni. Odgovorni osebi ostajata direktorja Janez Bojc (generalni direktor) in Milan Tadić (direktor). Oba direktorja družbo zastopata skupno.

Družba ŽITO d.o.o. je po preoblikovanju univerzalni pravni naslednik družbe ŽITO d.d. in bo po preoblikovanju nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba, kar pomeni, da vse podpisane in trenutno veljavne pogodbe še naprej ostajajo v veljavi, pod pogoji, kakršni so bili dogovorjeni na dan sklenitve pogodb.

 

Več informacij:

 

Nazaj na seznam novic