22
022017

Glavna skupščina PODRAVKE d. d. je potekala 21. februarja 2017 – obvestilo

V skladu z določbami Zakona o trgovinskih družbah, Zakona o trgu kapitala in Pravilih Borze sporočamo, da se je 21. februarja 2017 ob 12. uri začela glavna skupščina PODRAVKE d. d. s sedežem v Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 (v nadaljnjem besedilu: Družba), na kateri je bil določen in objavljen naslednji dnevni red:

  • Odprtje glavne skupščine in preverjanje števila prisotnih delničarjev oziroma njihovih zastopnikov in pooblaščencev.
  • Sprejetje sklepa o odpoklicu članov nadzornega sveta Družbe.
  • Sprejetje sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta Družbe.

Glavna skupščina Družbe, na kateri je bilo navzočih 5.535.691 glasov, kar je 79,68 % osnovnega kapitala, zastopanega na glavni skupščini, je sprejela naslednje odločitve:
K točki 2. Sklep o odpoklicu članov nadzornega sveta Družbe
Odpokličejo se dosedanji člani nadzornega sveta PODRAVKE d. d.:

  • Mato Crkvenac iz Karlovca, Supilova 9, OIB: 12135716328 in
  • Ivo Družić iz Zagreba, Radićevo šetalište 33, OIB: 89043019702.

K točki 3. Sklep o izvolitvi članov nadzornega sveta Družbe
Izvoljeni člani nadzornega sveta PODRAVKE d. d. so:

  • prof. dr. sc. Marko Kolaković iz Samoborja, Gradišće 48, OIB: 05780180941,
  • mr. sc. Slavko Tešija iz Zagreba, Zdenački zavoj 66, OIB: 55337489919,
  • Luka Burilović iz Vinikovcev, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
  • Damir Grbavac iz Samoborja, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796.

Mandat izvoljenih članov nadzornega sveta PODRAVKE d. d. se začne 21. februarja 2017 in traja do 7. septembra 2018.

Nazaj na seznam objav