24
022017

Sklep o imenovanju predsednika in članov uprave PODRAVKE, d. d. – obvestilo

V skladu z določbami Zakona o trgu kapitala in Pravilih borze sporočamo, da je 23. februarja 2017 potekala seja nadzornega sveta PODRAVKE, d. d., na kateri je bil sprejet sklep o imenovanju predsednika in članov uprave PODRAVKE, d. d., kot sledi:

V upravo PODRAVKE, d. d., se imenujejo:

  1. Marin Pucar – za predsednika uprave PODRAVKE, d. d.,
  2. Ljiljana Šapina – za članico uprave PODRAVKE, d. d.,
  3. Iva Brajević – za članico uprave PODRAVKE, d. d. in
  4. Hrvoje Kolarić – za člana uprave PODRAVKE, d. d.

Mandat imenovanega predsednika in članov uprave PODRAVKE, d. d., se začne 24. februarja 2017 in traja do 31. oktobra 2018, razen imenovane članice uprave Ive Brajević, kateri mandat traja do 30. aprila 2017.

Za člana uprave PODRAVKE, d. d., se bo 1. maja 2017 imenoval Davor Doko – sedanji član uprave družbe za upravljanje z obveznim pokojninskim skladom Allianz ZB.

Nazaj na seznam objav