07
112018

Rezultati poslovanja skupine Podravka v obdobju od januarja do septembra 2018

Skupina Podravka zaradi povečane organske rasti nadaljuje z rekordnimi rezultati:

  • Prihodki od prodaje so ustvarili rast v višini 95 milijonov kun.
  • Organska rast se je povečala za 107 milijonov kun oz. 4 odstotke.
  • Rast prodaje s hkratnim nadzorom operativnih stroškov je rezultat dvomestne rasti dobičkonosnosti.
  • Ustvarjen je neto dobiček v višini 186 milijonov kun.

Nadzorni odbor Podravke d. d. je potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za prvih devet mesecev leta 2018 ter izrazil veliko zadovoljstvo, saj so se nadaljevali pozitivni trendi poslovanja na vseh ravneh. Gre za najboljši operativni rezultat in najvišji operativni dobiček prvih devetih mesecev v dolgoletni Podravkini zgodovini. Poudariti je treba, da je navedena uresničitev rezultat organske rasti prodaje s hkratnim nadzorom operativnih stroškov, kar dodatno potrjuje uspešnost skupine Podravka.

Neto dobiček skupine Podravka v prvih devetih mesecev tega leta je znašal 185,9 milijona kun, kar predstavlja zelo pomembno rast v primerjavi z istim obdobjem lani, ko je bilo ustvarjenih 54,1 milijona kun. Prihodki od prodaje skupine Podravka so znašali 3.078,3 milijona kun, kar predstavlja rast za 3,2 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani.
Na gibanje prihodkov od prodaje je najbolj vplivala rast prihodkov od prodaje v segmentu Prehrana, kar je posledica močnejših prodajno-marketinških dejavnosti, inovacije proizvodnega portfelja ter širitve distribucije posameznih kategorij.
Segment Prehrana je ustvaril 2.439 milijonov kun prihodkov od prodaje kar je za 2,8 odstotka več v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki ocenjeni na več kot 3,4 odstotka.
V okviru omenjenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodkov od prodaje in rast lastnih blagovnih znamk za 3,8 odstotka.
Največjo rast, 8,7-odstotno, je ustvaril poslovni program Otroška hrana, sladice in prigrizki, poslovni program Žito in Lagris 6,1-odstotno, poslovni program Kulinarika pa 2,9-odstotno.
Farmacevtika, drugi segment skupine Podravka, je ustvarila 639,3 milijona kun prihodka od prodaje, kar predstavlja rast za 4,7 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki ocenjeni na 7,6 odstotka. Lastne blagovne znamke Farmacevtike so ustvarile rast v višini 4,9 odstotka, največ zaradi nadaljevanja večjega povpraševanja na trgu Rusije ter zaradi rasti prihodkov na trgih regije Adria in Srednje Evrope. Omeniti je treba, da je v najpomembnejši kategoriji Zdravila na recept zabeleženo znatno povečanje prihodkov od prodaje v višini 5,4 odstotka.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah, je največja relativna rast v višini 9 odstotkov zabeležena v regiji Vzhodne Evrope ter 7,2 odstotka v regiji Srednje Evrope. V regiji Adria, kot najpomembnejši regiji v okviru skupine Podravka, je zabeležena visoka rast prihodkov od prodaje v višini 2,3 odstotka oziroma povečanje prihodkov od prodaje za 48,7 milijona kun v primerjavi z istim obdobjem lani.

Še nekaj besed o ceni delnic: Podravka je v prvih devetih mesecih leta 2018 ustvarila rast v višini 29,3 odstotka, medtem ko sta domača delniška indeksa Crobex in Crobex10 padla za 3,3 odstotka. V preostalem delu leta se bo vodstvo skupine Podravka osredotočalo na nadaljnjo organsko rast, zmanjševanje dolga, upravljanje denarnih tokov ter na izboljšanje interne učinkovitosti.

Nazaj na seznam objav