27
022019

Rezultati poslovanja skupine Podravka v obdobju od januarja do decembra 2018

Skupina Podravka je v preteklem letu dosegla najboljši rezultat v dolgoletni zgodovini.

  • Prihodki od prodaje so ustvarili rast v višini 121 milijonov kun
  • Ustvarjen neto dobiček v višini 205,7 milijona kun
  • Skupni dolg manjši za 303,7 milijona kun
  • Cena delnic Podravke višja za 38,9 odstotka

Nadzorni odbor Podravke d. d. je potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za leto 2018 ter izrazil veliko zadovoljstvo, saj so se uresničili pozitivni trendi poslovanja na vseh ravneh. Gre za najboljši rezultat v sedemdesetletni Podravkini zgodovini. Poudariti je treba, da je navedena uresničitev rezultat organske rasti prodaje z istočasnim nadzorom operativnih stroškov, kar dodatno potrjuje uspešnost poslovanja skupine Podravka v preteklem letu.

»Nova vizija, ki se je začela s spremembo organizacije in oblikovanjem poslovnih programov, je v letu 2018 v celoti izpolnila poslovna pričakovanja. Osredotočanje na tradicionalne trge in hitrejša dinamika inovacijskega cikla na ključnih blagovnih znamkah in kategorijah sta nam prinesla najboljši operativni rezultat v dolgoletni zgodovini. Danes lahko z gotovostjo trdimo, da se lahko Podravka v ključnih parametrih poslovanja v celoti primerja s podjetji na mednarodnih trgih,« je dejal Marin Pucar, predsednik uprave Podravke, med objavo rezultatov poslovanja za preteklo leto.

Neto dobiček skupine Podravka v preteklem letu je znašal 205,7 milijona kun, kar predstavlja zelo pomembno rast v primerjavi z istim obdobjem lani, ko je bilo ustvarjenih 18,2 milijona kun.

Prihodki od prodaje skupine Podravka so znašali 4.232,1 milijona kun, kar predstavlja rast za skoraj 3 odstotke v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki po oceni višji za 4,2 odstotka. Zaradi močnejših prodajno-marketinških dejavnosti ter širitve distribucije posameznih kategorij na določenih trgih je močna rast prihodkov ustvarjena v obeh segmentih poslovanja, Prehrani in Farmacevtiki, v skupni vrednosti 121 milijonov kun.

Segment Prehrana je ustvaril 3.335,3 milijona kun prihodkov od prodaje, kar je za 2,8 odstotka oziroma 91,6 milijona kun več v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki po oceni višji za 3,6 odstotka. V okviru omenjenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodkov od prodaje in rast lastnih blagovnih znamk za 3,6 odstotka oziroma 106,2 milijona kun. Največjo rast, 8,7-odstotno, je ustvaril poslovni program Otroška hrana, sladice in prigrizki, poslovni program Žito in Lagris 5,7-odstotno, poslovni program Ribe 3,3-odstotno ter poslovni program Kulinarika 1,5-odstotno v primerjavi z istim obdobjem lani.

Farmacevtika, drugi segment skupine Podravka, je ustvarila 896,9 milijona kun prihodka od prodaje, kar predstavlja rast v višini 3,4 odstotka oziroma 29,4 milijona kun v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki po oceni višji za 6,4 odstotka. Lastne blagovne znamke Farmacevtike so ustvarile rast v višini 2,5 odstotka, največ zaradi večjega povpraševanja na trgu Rusije ter širjenja distribucije na trgih srednje Evrope. V najpomembnejši kategoriji Zdravila na recept je zabeleženo povečanje prihodkov od prodaje v višini 2,1 odstotka, medtem ko je Brezreceptni program ustvaril rast prihodkov od prodaje v višini 5,4 odstotka.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah, je treba poudariti, da je bila rast prihodkov dosežena v vseh regijah, največja, v višini 71,5 milijona kun, pa je bila zabeležena v regiji Adria. Znatna rast prihodkov od prodaje v višini 30,2 milijona kun je zabeležena v regiji Srednje Evrope, medtem ko so regija Zahodne Evrope in čezmorske države ustvarile rast v višini 13 milijonov kun, regija Vzhodna Evropa pa 5,6 milijona kun.

Še nekaj besed o ceni delnic Podravke: v letu 2018 je cena delnic Podravke ustvarila rast v višini 38,9 odstotka, medtem ko sta domača delniška indeksa Crobex in Crobex10 padla za 5,1 odstotka in 5,6 odstotka.

Poudariti je treba, da je Skupina Podravka v letu 2018 zmanjšala skupni dolg za 303,7 milijona kun.

Nazaj na seznam novic