06
052019

Rezultati poslovanja skupine Podravka v obdobju od januarja do marca 2019

  • Neto dobiček, ustvarjen v prvem četrtletju, v višini 80,1 milijona kun je dosegel najvišjo raven v zgodovini, kar je rezultat organske rasti brez izrednih vplivov.
  • Prihodki od prodaje so ustvarili rast v višini 28,6 milijona kun kot rezultat rasti prihodka obeh poslovnih segmentov, Prehrane in Farmacevtike.
  • Rast prodaje bolj dobičkonosne ponudbe s hkratnim nadzorom operativnih stroškov je rezultat dobičkonosnosti na vseh ravneh poslovanja.

Skupina Podravka po letu 2018, ki je bilo eno izmed najbolj uspešnih poslovnih let v dolgoletni zgodovini, nadaljuje z rekordnimi poslovnimi rezultati tudi v prvem četrtletju tega leta. Nadzorni odbor Podravke d.d. je na današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za obdobje od januarja do marca 2019 ter izrazil veliko zadovoljstvo ob doseženem najboljšem operativnem rezultatu in najvišjem operativnem dobičku v prvem četrtletju v dolgoletni Podravkini zgodovini. Poudariti je treba zlasti dejstvo, da je navedena realizacija posledica organske rasti brez izrednih vplivov, kar dodatno potrjuje uspešnost poslovanja skupine Podravka v prvem četrtletju.

Neto dobiček skupine Podravka za prvo četrtletje tega leta je znašal 80,1 milijona kun, kar predstavlja zelo pomembno rast v višini 14,8 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani, ko je bilo ustvarjenih 69,8 milijona kun. Rezultat rasti prodaje dobičkonosne ponudbe s hkratnim nadzorom operativnih stroškov je dvomestna rast dobičkonosnosti na vseh ravneh poslovanja.

Prihodki od prodaje skupine Podravka so znašali 1.017,4 milijona kun, kar predstavlja rast v višini 28,6 milijona kun v primerjavi z istim obdobjem lani, s čimer so bili prvič v zgodovini v prvem četrtletju ustvarjeni prihodki od prodaje, ki presegajo milijardo kun. Doseganje rekordnih prihodkov od prodaje je posledica rasti prihodkov obeh poslovnih segmentov, Prehrane in Farmacevtike, pri čemer je večji del prispeval segment Prehrana.

Segment Prehrana je ustvaril (kljub zamiku prodajnih aktivnosti, povezanih s predvelikonočnim obdobjem) 815,5 milijona kun prihodkov od prodaje, kar predstavlja rast v višini 25,7 milijona kun oziroma 3,3 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani. Največjo rast v višini 10,5 milijona kun je ustvaril poslovni program Otroška hrana, sladice in prigrizki, poslovni program Kulinarika 6,2 milijona kun ter poslovni program Riba 5,1 milijona kun.

Farmacevtika, drugi segment skupine Podravka, je ustvarila 201,9 milijona kun prihodkov od prodaje, kar predstavlja rast v višini 2,9 milijona kun oziroma 1,4 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani, s čimer je ta segment prvič v dolgoletni zgodovini v prvem četrtletju ustvaril prihodke od prodaje, ki presegajo 200 milijonov kun.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah, je največja relativna rast zabeležena v regiji Zahodna Evropa in čezoceanske države, in sicer v višini 6,8 odstotka, ter v regiji Vzhodna Evropa 4,8 odstotka. V Regiji Adria, kot najpomembnejši regiji v okviru skupine Podravka, je zabeležena znatna rast prihodkov od prodaje v znesku 3,7 odstotka oziroma povečanje prihodkov od prodaje za 25 milijonov kun v primerjavi z istim obdobjem lani.

V preostalem delu leta se bo vodstvo osredotočalo na tradicionalne trge, na katerih je skupina Podravka že uveljavljeni proizvajalec, na naložbe v nadaljnji razvoj lastnih znamk in inovacije izdelkov ter na nadaljnje učinkovito upravljanje stroškov.

Nazaj na seznam novic