25
072019

Rezultati poslovanja skupine Podravka za obdobje od januarja do junija leta 2019

  • Prihodki od prodaje so se povečali za 5,1 odstotka oziroma 104,4 milijona kun.
  • Ustvarjen je bil neto dobiček v višini 140 milijonov kun, kar predstavlja 16,1-odstotno rast.
  • Navedeno je rezultat organske rasti brez izrednih vplivov.
  • Nadaljevalo se je razdolževanje, kreditne obveznosti so se zmanjšale za 144,1 milijona kun.

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za prvo polletje leta 2019 in izrazil veliko zadovoljstvo z doseženimi rezultati. Tudi v drugem trimesečju so se nadaljevali pozitivni trendi poslovanja na vseh ravneh. Po letu 2018, ki je bilo eno od najuspešnejših poslovnih let v dolgoletni zgodovini, in rekordnem prvem trimesečju tega leta skupina Podravka rekordne poslovne rezultate beleži tudi v prvi polovici leta 2019. Najvišji doseženi polletni dobiček v višini 140 milijonov kun je rezultat predvsem organske rasti brez izrednih vplivov. Gre za najboljši operativni rezultat in najvišji operativni dobiček prvega polletja v dolgoletni Podravkini zgodovini, kar dodatno potrjuje uspešnost poslovanja skupine Podravka v prvem polletju.

»Ponosni smo na dosežene rezultate poslovanja, posebej pa nas razveseljuje dejstvo, da smo s segmentom kulinarika kot najbolj dobičkonosnim programom naredili preobrat in iz padajočega trenda z inovativnimi projekti dosegli pomembno rast. Verjamemo, da bomo tudi v naslednjem obdobju na vseh ravneh še naprej beležili pozitivne trende poslovanja, ki že zdaj predstavljajo določeno kontinuiteto, čaka pa nas tudi investiranje v modernizacijo tehnoloških procesov segmenta prehrana in še nadaljnje izboljšanje statusa naših zaposlenih,« je povedal predsednik uprave Marin Pucar.

Neto dobiček skupine Podravka za prvo polletje je znašal 140 milijonov kun oziroma 16,1 odstotka več kot v primerjalnem obdobju leto prej. Rast prodaje dobičkonosnega asortimenta ob hkratnem obvladovanju operativnih stroškov je povzročila dvomestno rast dobičkonosnosti.

Prihodki od prodaje skupine Podravka so znašali 2.139,5 milijona kun, kar predstavlja 5,1-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Na gibanje prihodkov od prodaje je vplivala rast obeh poslovnih segmentov, prehrane in farmacevtike, zaradi povečanih prodajno-trženjskih aktivnosti in povpraševanja po inoviranih izdelkih, na novo predstavljenih na trgu.

Segment prehrana je ustvaril 1.684,3 milijona kun prihodkov od prodaje oziroma 5,1-odstotno povečanje glede na primerjalno obdobje leto prej. V okviru navedenega segmenta so vsi poslovni programi zabeležili rast prihodkov od prodaje in dosegli 4,8-odstotno rast lastnih znamk. Največjo rast so zabeležili poslovni programi ribe (17 %), otroška hrana, sladice in prigrizki (11,2 %) in kulinarika (5 %).

Drugi segment skupine Podravka, farmacevtika, je ustvaril 455,2 milijona kun prihodkov od prodaje, kar predstavlja 5,2-odstotno rast glede na enako obdobje leto prej. Lastne znamke farmacevtike so dosegle 3-odstotno rast, predvsem zaradi rasti prodaje na trgu Rusije in Hrvaške. Omeniti je treba še 9,1-odstotno rast prodaje kategorije brezreceptni program in 2-odstotno rast kategorije zdravila na recept, medtem ko je kategorija ostala prodaja zaradi rasti prodaje trgovskega blaga družbe Farmavita zabeležila 16,4-odstotno rast.

Na področju ustvarjanja prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah je bila največja relativna rast v višini 13,2 odstotka zabeležena v regiji Zahodna Evropa in čezoceanske države, sledita pa ji Vzhodna Evropa z 9 odstotki in regija Adria kot najpomembnejši trg skupine Podravka, kjer je bila zabeležena 4,8-odstotna rast.

Cena delnice glede na enako obdobje lani se je povečala za 83 kun, s 322 na 405 kun, kar predstavlja 25,8-odstotno rast.

Vodstvo bo tudi v nadaljevanju leta osredotočeno na izvajanje strategije poslovanja, ki jo je mogoče povzeti v treh točkah: osredotočenost na tradicionalne trge, na katerih je skupina Podravka že priznan proizvajalec, vlaganje v nadaljnji razvoj lastnih znamk in inoviranje izdelkov ter učinkovito upravljanje stroškov.

 

Nazaj na seznam novic