04
112019

Skupina Podravka nadaljuje uspešno poslovanje

  • Prihodki od prodaje višji za 160,2 milijona kun oziroma 5,2 odstotka
  • Ustvarjen neto dobiček v višini 194,3 milijona kun
  • Navedena uresničitev je rezultat organske rasti brez izrednih vplivov
  • Cena delnic Podravke v obravnavanem obdobju višja za 26,9 odstotka

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za prvih devet mesecev leta 2019 ter izrazil veliko zadovoljstvo nad doseženim. Po letu 2018, ki je bilo eno najuspešnejših poslovnih let v dolgoletni zgodovini, skupina Podravka nadaljuje z uspešnimi poslovnimi rezultati tudi v letu 2019. Ustvarjen devetmesečni dobiček v višini kar 194,3 milijona kun je predvsem rezultat organske rasti brez izrednih vplivov.

»Ko pogledamo rezultate poslovanja skupine Podravka, je treba poudariti, da kljub večji porabi sredstev za izboljšanje statusa in položaja naših delavcev ter rasti vložkov, ki izhajajo iz trendov na svetovnem trgu, nadaljujemo z zelo uspešnim poslovanjem tudi v tem delu leta. Naš namen je, da se tudi v prihodnje, ob vedno uspešnejših rezultatih podjetja, ustrezno izboljšuje standard tudi našim delavcem. Poleg tega nas čaka tudi pomemben tehnološki preboj in modernizacija našega podjetja, še posebej v segmentu Prehrane, kjer je naš cilj dvig naše konkurenčnosti na vse bolj zahtevnem mednarodnem trgu,« je dejal Marin Pucar, predsednik uprave Podravke, med objavo navedenih rezultatov poslovanja.

Neto dobiček skupine Podravka je v prvih devetih mesecih znašal 194,3 milijona kun oziroma 4,5 odstotka več v primerjavi z istim obdobjem lani. Posledica rasti prodaje dobičkonosne ponudbe z istočasnim nadzorom operativnih stroškov je rast dobičkonosnosti.

Prihodki od prodaje skupine Podravka so se povečali za 160,2 milijona kun in so znašali 3.238,5 milijona kun, kar predstavlja rast za 5,2 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani. Zaradi močnejših prodajno-marketinških dejavnost ter povpraševanja po inovativnih izdelkih, ki so novi na trgu, je na gibanje prihodkov od prodaje vplivala rast obeh poslovnih segmentov, Prehrane in Farmacevtike.

Segment Prehrane je ustvaril 2.550,3 milijona kun prihodkov od prodaje, kar je 111,3 milijona kun več v primerjavi z istim obdobjem lani. V okviru omenjenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodkov od prodaje in rast blagovnih znamk za 4,7 odstotka. Največjo relativno rast sta ustvarila poslovna programa Ribe, 18,4–odstotno, in Otroška hrana, sladice in prigrizki, 8,7-odstotno, poslovni program Kulinarika pa največjo absolutno rast, 28,4 milijona kun.

Farmacevtika, drugi segment skupine Podravka, je ustvarila 688,2 milijona kun prihodka od prodaje, kar predstavlja rast v višini 7,7 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani. Lastne blagovne znamke Farmacevtike so ustvarile rast v višini 5,8 odstotka, največ zaradi rasti prodaje na trgih Rusije in Hrvaške. Omeniti je treba, da je največjo relativno rast, 9,8–odstotno, ustvaril Brezreceptni program, program Zdravila na recept pa največjo absolutno rast prihodkov od prodaje v višini 23,5 milijona kun.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah, je največja relativna, 13,1–odstotna, rast zabeležena v regiji Vzhodne Evrope ter 9,1-odstotna v regiji Zahodne Evrope in čezmorskih držav. Regija Adria, kot najpomembnejša regija skupine Podravka, je ustvarila največjo absolutno rast prihodkov od prodaje v višini 106,8 milijona kun.

Cena delnice se je v primerjavi z istim obdobjem lani v obravnavanem obdobju zvišala za 101 kuno, s 375 na 476 kun, kar predstavlja rast v višini 26,9 odstotka, medtem ko sta se domača delniška indeksa Crobex in Crobex10 povečala za 12,3 odstotka in 14,7 odstotka.

Menedžment bo tudi v nadaljevanju leta osredotočen na izvajanje strategije poslovanja, ki jo lahko strnemo v tri ključne točke: osredotočenost na tradicionalne trge, na katerih je skupina Podravka že uveljavljen proizvajalec, vlaganje v nadaljnji razvoj lastnih blagovnih znamk in inovacijo izdelkov ter učinkovito upravljanje s stroški.

Nazaj na seznam objav