28
022020

Rezultati poslovanja skupine Podravka za leto 2019

Skupina Podravka nadaljuje z veliko rastjo

  • Prihodki od prodaje višji za 177,3 milijona kun (23,6 mio EUR) oziroma 4,2 odstotka
  • Ustvarjen neto dobiček v višini 221,6 milijona kun( 29,5 mio EUR) , kar predstavlja rast za 7,7 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani
  • Navedena uresničitev je rezultat organske rasti brez izrednih vplivov
  • Tudi v letu 2019 smo nadaljevali s strategijo zmanjševanja dolga, kar je privedlo do zmanjšanja kratkoročnih in dolgoročnih kreditov in posojil za 190,0 milijona kun (25,3 mio EUR)
  • Povprečna ponderirana dnevna cena delnice Podravke višja za 35,6 odstotka v primerjavi z letom 2018

Nadzorni odbor Podravke d. d. je potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za leto 2019 ter izrazil veliko zadovoljstvo z doseženim. Po letu 2018, ki je bilo eno najuspešnejših poslovnih let v dolgoletni zgodovini, je skupina Podravka nadaljevala z uspešnim poslovanjem tudi v letu 2019. Ustvarjen neto dobiček v višini kar 221,6 milijona kun ( 29,5 mio EUR) je predvsem rezultat organske rasti brez izrednih vplivov.

»Rezultati za preteklo leto so posledica osredotočenosti na organsko rast in naše naravne trge. S tem lahko potrdimo dejstvo, da so bile strateške smernice, sprejete na začetku našega mandata, popolnoma pravilne in upravičene. Še posebej nas veseli dejstvo, da smo kljub pomembni dodelitvi sredstev za izboljšanje statusa in položaja naših zaposlenih ter rasti vložkov, ki izhajajo iz trendov na svetovnem trgu, v preteklem letu dosegli rast dobičkonosnosti na skoraj vseh ravneh poslovanja. Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali s pozitivnimi trendi poslovanja. Poleg tega pa je pred nami večji naložbeni cikel, usmerjen na modernizacijo našega podjetja«, je dejal Marin Pucar, predsednik uprave Podravke, med objavo rezultatov poslovanja za leto 2019.

Neto dobiček skupine Podravka je v letu 2019 znašal 221,6 milijona kun( 29,5 mio EUR) oziroma 7,7 odstotka več v primerjavi s prejšnjim letom. Posledica rasti prodaje organske ponudbe z istočasnim nadzorom operativnih stroškov je rast dobičkonosnosti.

Prihodki od prodaje skupine Podravka so se povečali za 177,3 milijona kun (23,6 mio EUR) in so znašali 4.409,4 milijona kun(587,8 mio EUR), kar predstavlja rast za 4,2 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani. Zaradi močnejših prodajno-marketinških dejavnosti ter povpraševanja po novolansiranih inovativnih izdelkih je na gibanje prihodkov od prodaje vplivala rast obeh poslovnih segmentov, Prehrane in Farmacevtike.
Segment Prehrane je ustvaril 3.454,0 milijona kun prihodkov od prodaje(460 mio EUR) , kar je 118,8 milijona kun( 15,8 mio EUR) več v primerjavi z istim obdobjem lani. V okviru omenjenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodkov od prodaje in rast lastnih blagovnih znamk za 4,1 odstotka, največ zaradi intenzivnejših prodajno-marketinških dejavnosti, povpraševanja po novolansiranih izdelkih in širitve distribucije posameznih kategorij. Največjo relativno rast sta ustvarila poslovna programa Ribe, 15,2-odstotno, in Otroška hrana, sladice in prigrizki, 7-odstotno, poslovni program Kulinarika pa največjo absolutno rast, 40,7 milijona kun, kar predstavlja rast za 4,5 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani.

Farmacevtika, drugi segment skupine Podravka, je ustvarila 955,4 milijona kun prihodka od prodaje, kar predstavlja rast v višini 6,5 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani. Lastne blagovne znamke Farmacevtike so ustvarile rast v višini 4,9 odstotka, največ zaradi večjega povpraševanja in prodaje na trgih Rusije, Hrvaške, Srbije in Slovaške. Omeniti je treba, da je največjo relativno rast, 9,5-odstotno, ustvaril Brezreceptni program, program Zdravila na recept pa največjo absolutno rast prihodkov od prodaje v višini 26,5 milijona kun oziroma 4,1 odstotka več v primerjavi z istim obdobjem lani.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah, je največja relativna rast, 14,5-odstotna, zabeležena v regiji Vzhodne Evrope ter 6,8-odstotna v regiji Zahodne Evrope in čezmorskih držav. Regija Adria, kot najpomembnejša regija skupine Podravka, je ustvarila največjo absolutno rast prihodkov od prodaje v višini 118,1 milijona kun, kar predstavlja 4-odstotno rast.

Na ravni leta 2019 se je cena delnice Podravke zvišala za 29,1 odstotka, s čimer je presegla rast domačih delniških indeksov CROBEX in CROBEX10, ki sta se povečala za 15,4 odstotka in 18,0 odstotka. Omeniti je treba, da se je v letu 2019 povprečna ponderirana dnevna cena delnice Podravke zvišala za 35,6 odstotka v primerjavi z letom 2018.

Menedžment bo tudi v nadaljevanju leta osredotočen na izvajanje strategije poslovanja, ki jo lahko strnemo v tri ključne točke: osredotočenost na tradicionalne trge, na katerih je skupina Podravka že uveljavljen proizvajalec, vlaganje v nadaljnji razvoj lastnih blagovnih znamk in inovacijo izdelkov ter učinkovito upravljanje s stroški.

 

Nazaj na seznam objav