30
042020

Rezultati poslovanja Skupine Podravka za obdobje od januarja do marca 2020

Rast poslovanja Skupine Podravka ostaja tudi v oteženih pogojih povečana

  • Prihodki od prodaje so se povečali za 211,3 (27,8 mio EUR) milijona kun oziroma 20,8 %
  • Ustvarjen neto dobiček je znašal 91 (12 mio EUR) milijonov kun, kar predstavlja 13,5-% rast glede na lansko leto
  • Dvomestna rast prodaje lastnih znamk je ustvarjena v obeh segmentih poslovanja, Prehrani in Farmacevtiki
  • V zelo oteženih in kompleksnih pogojih poslovanja, posebej v marcu, je podjetje pokazalo veliko sposobnost hitre prilagoditve poslovanja novonastali izredni situaciji in se tako uspešno spopadlo s številnimi izzivi

Nadzorni odbor Podravke d.d. je potrdil nerevidirane rezultate poslovanja Skupine Podravka za prvo trimesečje leta 2020 in izrazil veliko zadovoljstvo z ustvarjenimi kazalniki glede na zelo otežene pogoje poslovanja, ki jih je povzročila pandemija zaradi virusa COVID-19.

»Za rezultate poslovanja Skupine Podravka za prve tri mesece tekočega leta so zaslužni predvsem naši zaposleni, s katerimi smo se v zelo kratkem času odzvali na razne nenačrtovane izzive in poslovanje našega podjetja prilagodili novonastali izredni situaciji. Na številne negativne vplive na poslovanje smo se uspeli odzvati s povečanjem prihodkov od prodaje naših izdelkov in tako dvignili dobičkonosnost Skupine Podravka na še višjo raven. Še posebej smo ponosni, da smo uspeli držati svojo javno obljubo in zagotoviti, da bodo naši izdelki na policah številnih trgovin po svetu, in tako omogočiti dostop do njih našim zvestim kupcem,« je poudaril Marin Pucar, predsednik uprave Podravke pri objavi rezultatov poslovanja.

Neto dobiček Skupine Podravka za prvo trimesečje leta 2020 je znašal 91 milijonov kun (12 mio EUR), kar predstavlja 13,5-% rast glede na enako obdobje lani. Rast prodaje organske ponudbe ob hkratnem nadzoru nad operativnimi stroški je povzročila povečanje dobičkonosnosti.

Prihodki od prodaje Skupine Podravka so se povečali za 211,3 milijona kun (27,8 mio EUR) in so znašali 1.228,7 milijona kun (162 mio EUR), kar predstavlja 20,8-% rast glede na lansko leto. Na gibanje prihodkov od prodaje je vplivala rast obeh poslovnih segmentov, Prehrane in Farmacevtike, ki je posledica povečanih prodajno-marketinških aktivnosti, pri čemer je bila rast prihodkov od prodaje iz prvih dveh mesecev nekoliko močneje spodbujena v tretjem mesecu zaradi pojava virusa COVID-19.

Segment Prehrana je ustvaril 970,9 milijona kun (128 mio EUR) prihodkov od prodaje, kar predstavlja povečanje za 155,4 milijona kun (20,4 mio EUR) glede na lansko leto. V okviru navedenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodkov od prodaje, ustvarjena rast lastnih znamk pa je znašala skoraj 21 % oziroma 157,9 milijona kun (20,8 mio EUR). Največja rast v višini 45,9, milijona kun (6 mio EUR) je zabeležena pri poslovnem programu Kulinarika in Žito in Lagris v višini 34,1 milijona kun (4,5 mio EUR). Pri poslovnem programu Mesni izdelki, jedi in namazi je zabeležena rast prihodkov od prodaje v višini 24,1 milijona kun (3,6 mio EUR), pri poslovnem programu Hrana Podravka pa za 22,8 milijona kun (3 mio EUR) . Poslovni program Ribe se je povečal za 16,4 milijona kun (2,2 mio EUR), medtem ko je poslovni program Otroška hrana, slaščice in prigrizki ustvaril rast prihodkov od prodaje v višini 14,5 milijona kun(1,9 mio EUR) glede na enako obdobje lani.

Drugi segment skupine Podravka, Farmacevtika, je ustvaril 257,9 milijona kun(34,4 mio EUR) prihodkov od prodaje, kar predstavlja povečanje za 56 milijona kun glede na lansko leto (7,5 mio EUR) . Lastne znamke Farmacevtike so ustvarile rast v višini 40,8 milijona kun oziroma 25,2 %. V navedenem segmentu je največja rast v višini 25,1 milijona kun zabeležena v kategoriji Zdravila na recept, medtem ko je kategorija Izdelki brez recepta ustvarila rast prihodkov od prodaje v višini 15,7 milijona kun.

Ko gre za ustvarjanje prihodkov od prodaje Skupine Podravka po regijah, je največja rast v višini 173,8 milijona kun (23,2 mio EUR) zabeležena v regiji Adria, nato v regiji Srednja Evropa v višini 30,4 (4 mio EUR) in v regiji Zahodna Evropa in čezoceanske države v višini 9,1 milijona kun (1,2 mio EUR). Regija Vzhodna Evropa je ohranila lanskoletno raven prihodkov od prodaje.

Izpostaviti je treba, da je kljub številnim negativnim vplivom virusa COVID-19 na poslovanje (rast cen surovin in embalaže, rast cen storitev prevoza in oteženi pogoji dobave izdelkov, vpliv tečajnih razlik ipd.) Skupina Podravka po pozitivnih trendih poslovanja iz prvih dveh mesecev tekočega leta uspela ohraniti pozitivne trende poslovanja in nadaljevati z njimi tudi v marcu, kar še enkrat potrjuje dejstvo o sposobnosti podjetja za prilagoditev poslovanja tudi v takšnih nepredvidenih izrednih situacijah. Vpliv prihodnjih trendov na celotno poslovanje Skupine Podravka v letu 2020 je v tem trenutku zelo težko oceniti, saj ni znano, kako se bo situacija razglašene epidemije odvijala v prihodnje. V vsakem primeru se je podjetje pripravljeno spopasti s številnimi izzivi, ki jih lahko pričakujemo v naslednjem obdobju.

Nazaj na seznam objav