04
112020

Kljub oteženim pogojem poslovanja je Skupina Podravka ustvarila rast prihodkov in neto dobička

  • Prihodki od prodaje so se povečali za 90,1 milijona kun oziroma 2,8 %
  • Ustvarjen je bil neto dobiček v višini 210,1 milijona kun, kar predstavlja 8,1-odstotno rast glede na lansko leto
  • Lastne znamke so ustvarile rast prihodkov od prodaje v višini 103 milijone kun, rast pa je bila ustvarjena v obeh segmentih poslovanja, Prehrana in Farmacevtika
  • Poslovni program Kulinarika in regija Srednja Evropa sta ustvarila največjo rast prihodkov od prodaje glede na primerjalno obdobje
  • V oteženih pogojih poslovanja je podjetje pokazalo veliko sposobnost hitre prilagoditve poslovanja novonastali izredni situaciji in se tako uspešno spopadlo s številnimi izzivi

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na svoji današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja Skupine Podravka za prvih devet mesecev leta 2020 in izrazil veliko zadovoljstvo ter ponudil polno podporo vsem ukrepom, ki so bili izvedeni, da bi podjetje tudi v teh oteženih pogojih poslovanja, ki jih je povzročil virus COVID-19, še naprej dosegalo pozitivne pokazatelje na skoraj vseh ravneh poslovanja.

»Kljub številnim negativnim vplivom na poslovanje, med katerimi lahko še posebej izpostavimo negativne tečajne razlike, rast cen surovin in materiala, slabšo turistično sezono ter številne druge, smo se uspeli s hitro preobrazbo poslovanja spopasti s številnimi izzivi in doseči rezultate, na katere smo vsi lahko in moramo biti ponosni. Ob tej priložnosti se želim posebej zahvaliti našim zaposlenim za njihov velik prispevek v teh posebej težkih časih in jim sporočiti, da jih bomo po že dveh posebnih nagradah v letošnjem letu še naprej nagrajevali in izboljševali njihov status v našem podjetju. Čas, ki je pred nami, je poln negotovosti, vendar sem prepričan, da se bomo še naprej uspešno spopadali z vsemi izzivi in še naprej ustvarjali še uspešnejšo Skupino Podravka,« je poudaril Marin Pucar, predsednik uprave Podravke pri objavi rezultatov poslovanja.

Neto dobiček Skupine Podravka za prvih devet mesecev leta 2020 je znašal 210,1 milijona kun, kar predstavlja 8,1-odstotno rast glede na primerjalno obdobje lani. Zaradi rasti prodaje organske ponudbe ob hkratnem nadzoru nad operativnimi stroški je dobičkonosnost večja.

Prihodki od prodaje Skupine Podravka so se povečali za 90,1 milijona kun in so znašali 3.328,6 milijona kun, kar predstavlja 2,8-odstotno rast glede na lansko leto. Na gibanje prihodkov od prodaje je vplivala rast obeh poslovnih segmentov, Prehrana in Farmacevtika.

Segment Prehrana je ustvaril 2.619,7 milijona kun prihodkov od prodaje, kar predstavlja povečanje za 69,4 milijona kun glede na lansko leto. V okviru navedenega segmenta je največja rast v višini 58,1 milijona kun ustvarjena pri poslovnem programu Kulinarika in pri poslovnem programu Otroška hrana, slaščice in prigrizki v višini 20,8 milijona kun. Pomembnejša rast prihodkov od prodaje je ustvarjena tudi pri poslovnem programu Mesni izdelki, jedi in namazi v višini 16,9 milijona kun in poslovnem programu Ribe za 14 milijonov kun.

Drugi segment Skupine Podravka, Farmacevtika, je ustvaril 708,9 milijona kun prihodkov od prodaje, kar predstavlja povečanje za 20,7 milijona kun glede na lansko leto.

V navedenem segmentu je kategorija Izdelki brez recepta ustvarila rast prihodkov od prodaje v višini 10,6 milijona kun. Kategorija Zdravila na recept je zabeležila padec prihodkov od prodaje v višini 4,6 milijona kun, kar je povsem kompenzirano z rastjo prihodkov od prodaje kategorije Ostala prodaja v višini 14,7 milijona kun glede na lansko leto.

Ko gre za ustvarjanje prihodkov od prodaje Skupine Podravka po regijah, je največja rast v višini 42,5 milijona kun zabeležena v regiji Srednja Evropa, nato v regiji Adria v višini 35,8 milijona kun in v regiji Zahodna Evropa in čezoceanske države v višini 24,2 milijona kun rasti prihodkov od prodaje glede na lansko leto.

Skupina Podravka je kljub številnim negativnim vplivom virusa COVID-19 na poslovanje (rast cen surovin in embalaže, vpliv tečajnih razlik, rast cen storitev prevoza in oteženi pogoji dostave izdelkov, slabša turistična sezona in izrazitejša kompleksnost poslovanja v gostinskem segmentu ipd.) uspela ohraniti in nadaljevati s pozitivnimi trendi poslovanja glede na prejšnje primerjalno obdobje, kar še enkrat potrjuje sposobnost podjetja za prilagoditev poslovanja tudi v takšnih nepredvidenih, izrednih situacijah.

Nazaj na seznam objav