04
022021

Nadzorni odbor imenoval dr. Martino Dalić za novo predsednico uprave Podravke

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na včerajšnji seji v Koprivnici soglasno izvolil dr. Martino Dalić za novo predsednico Uprave Podravke d.d. Mandat novoimenovane predsednice uprave bo trajal do 23. februarja 2022, torej do izteka mandata sedanje uprave. 

»Verjamem, da bo predsednica uprave Martina Dalić s svojim bogatim znanjem in izkušnjami pomagala Podravki, da ohrani in izboljša obstoječo kontinuiteto uspešnega razvoja. Nadzorni odbor Podravke pričakuje od uprave pod vodstvom novoimenovane predsednice nadaljevanje pozitivnih poslovnih trendov s poudarkom na organski rasti ter nadaljnje izboljšanje poslovanja tako na domačem kot tudi na številnih mednarodnih trgih, kjer je Podravka prisotna,« je poudaril Želimir Vukina, predsednik Nadzornega odbora Podravke d.d. po koncu seje. »Podravka je eno najpomembnejših hrvaških in regionalnih podjetij, zato mi je današnja odločitev nadzornega sveta o izvolitvi za predsednico uprave Podravke v veliko čast in tudi velika odgovornost. Ravno zaradi te velike odgovornosti želim poudariti, da sem to dolžnost prevzela potem, ko so vsi ključni delničarji Podravke, in sicer država in pokojninski skladi, potrdili, da je njihov skupni cilj razvoj Podravke oziroma še večja in močnejša Podravka. Osebno sem prepričana, da je skupni cilj največjih delničarjev enak željam in pričakovanjem zaposlenih v Podravki in vseh Podravkašev, lokalne skupnosti in poslovnih partnerjev Podravke, prepričana pa sem, da ga z odlično ekipo, ki jo ima to podjetje z dolgo tradicijo, lahko skupaj dosežemo. V čast mi bo prispevati k temu cilju. Vsem članom nadzornega odbora in vsem delničarjem se zahvaljujem za zaupanje. Zahvaljujem se Vladi Republike Hrvaške kot največjemu posamičnemu delničarju Podravke in premierju Andreju Plenkoviću za zaupanje in podporo,« je po imenovanju dejala dr. Martina Dalić, predsednica Uprave Podravke d.d. 

Dr. Martina Dalić je oseba z bogatimi domačimi in mednarodnimi delovnimi izkušnjami. Leta 1991 je začela delati kot asistentka na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, kjer je delala do leta 1995, ko je odšla na novo delovno mesto vodje na ministrstvu za finance. Od leta 1997 do 2000 je na omenjenem ministrstvu opravljala funkcijo pomočnice ministra za makroekonomske analize in napovedi. Aprila 2000 je zapustila ministrstvo in odšla v Privredno banko Zagreb, kjer je bila do januarja 2004 glavna ekonomistka, nato pa se je vrnila na ministrstvo za finance na položaj državne sekretarke, oktobra 2005 pa je postala državna sekretarka v Centralnem državnem uradu za razvojno strategijo in usklajevanje skladov Evropske unije. Marca 2008 je bila imenovana za predsednico uprave Partner Banke Zagreb, kjer je funkcijo opravljala do decembra 2010, ko je postala ministrica na ministrstvu za finance, decembra 2011 pa je bila izvoljena za poslanko v hrvaški parlament, kjer je mandat opravljala do julija 2015. Avgusta 2015 je postala stalna svetovalka za upravljanje javnih financ pri Mednarodnem denarnem skladu, kjer je delala do oktobra 2016, ko je bila imenovana za podpredsednico Vlade Republike Hrvaške in ministrico za gospodarstvo, podjetništvo in obrt. Poleg navedenega velja omeniti, da je bila dr. Martina Dalić v obdobju od marca 2005 do maja 2012 namestnica glavnega pogajalca in pogajalka v pogajalski skupini za pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji. Kar zadeva formalno izobraževanje, je dr. Martina Dalić leta 1990 na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu pridobila naziv diplomirane ekonomistke, leta 1994 pa je postala magistrica znanosti na isti fakulteti. Leta 2010 se je vpisala na doktorski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Splitu in ga leta 2012 uspešno zaključila ter pridobila naziv doktorice znanosti. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov.

——————————————————————————-

Dodatne informacije
Nina Rus Turuk, odnosi z javnostmi Žito/ Podavka
Tel: 01 5876 120, e-pošta: nina.turuk@zito.si 

Nazaj na seznam novic