Kadri

1. februar 2019

Zaposlimo  2 (dva) delavca na delovno mesto »živilec II« v Šumi bonboni v Krškem

pogodba se sklene za določen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja pogodbe
Izobrazba: nižja poklicna šola ali končana osnovna šola
Delovne izkušnje: najmanj 3 mesece
Opravljanje del v proizvodnji bonbonov, upravljanje manj zahtevnih strojev, izdelovanje in pakiranje proizvodov. Delo je v treh izmenah.

 

Zaposlimo 1 (enega) delavca na delovno mesto »vzdrževalec – strojnik« v Šumi bonboni v Krškem

Pogodba se sklepa za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja pogodbe
Izobrazba: nižja poklicna šola/srednja poklicna šola strojne smeri
Delovne izkušnje: najmanj 6 mesecev
Vzdrževanje delovnih strojev za proizvodnjo bonbonov.

Morebitna vprašanja in  informacije v zvezi z objavo delovnega mesta  dobite na tel. št. 07/ 4882 212

Prošnje nam lahko posredujete od 1. 2. 2019 do 7. 2. 2019 na e-naslov klara.jeler@zito.si