Kadri

Zaposlimo  2 (dva) delavca na delovno mesto »živilec II« v Šumi bonboni v Krškem

pogodba se sklene za določen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja pogodbe

Izobrazba: nižja poklicna šola ali končana osnovna šola
Delovne izkušnje: najmanj 3 mesece
Opravljanje del v proizvodnji bonbonov, upravljanje manj zahtevnih strojev, izdelovanje in pakiranje proizvodov. Delo je v treh izmenah.

Morebitna vprašanja in  informacije v zvezi z objavo delovnega mesta  dobite na tel. št. 07/ 4882 212

Prošnje nam lahko posredujete od 21.11.2018 do 28.11.2018  na e-naslov klara.jeler@zito.si