Nadzorni svet

Poslovnik o delu nadzornega sveta

Petar Vlaić, namestnik predsednika

Petar Vlaić je trenutno zaposlen kot predsednik uprave ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovojnim mirovinskim fondovima in je tudi član nadzornega odbora družbe PODRAVKA d.d.. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Poleg tega je pridobil tudi certifikat CFA (Chartered Financial Analyst) v okviru CFA programa v organizaciji ameriškega združenja naložbenih strokovnjakov (CFA Institute).

Profesionalno kariero je začel kot posrednik pri družbi Ilirika d.d. iz Slovenije, kasneje pa je napredoval v upravljavca portfelja in vodjo trgovanja. Po prihodu v Zagreb je postal prvi upravljavec sklada v Republiki Hrvaški v prvem hrvaškem investicijskem skladu Kaptol Proinvest. Kasneje je delal kot vodja trgovanja v družbi IB Austria d.o.o., po tem pa je začel delati kot vodja sklada v Centralnem nacionalnem skladu. Leta 2001 je postal predsednik uprave družbe Adriatic Invest d.o.o. – družbe za upravljanje z Modrim obveznim pokojninskim skladom. Konec leta 2003 so se Modremu skladu pripojile Erste OMF in Helios OMF, sklad pa je spremenil ime v Erste Modri obvezni pokojninski sklad. V času dela v družbi za upravljanje s privatizacijskim skladom je bil član več nadzornih odborov hrvaških podjetij. Dolžnost člana Nadzornega odbora PODRAVKE d.d. opravlja od 7. septembra 2010, s sklepom skupščine z dne 11. julija 2014 pa je bil ponovno imenovan za člana nadzornega sveta PODRAVKE d.d. za mandatno obdobje 4 let.

Ivana Širić, članica

Ivana Širić že od aprila 2017 zaseda mesto direktorice sektorja Človeški viri in pravo v Podravki d. d.., pred tem pa je opravljala funkciji direktorice službe pravnih zadev in namestnice glavnega tajnika Skupine Podravka. Njena karierna pot je sicer s Podravko d. d. povezana že od marca 2003., ko je začela z delom v podjetju kot strokovna sodelavka.

Leta 2000 je diplomirala na Pravni fakulteti v Zagrebu in leta 2002 opravila pravosodni izpit. Pred prihodom v Podravko d. d. je od maja 2000 do marca 2003 delala najprej kot prostovoljka, potem pa kot sodna pripravnica in sodna svetovalka na Občinskem sodišču v Koprivnici.

Je tudi predsednica Nadzornog sveta družbe Mirna d.d. Od novembra 2016 je uvrščena na seznam arbitrov Stalnega arbitražnega sodišča pri HGK.

Na mesto članice nadzornega sveta Žita d.o.o. je bila imenovana 23. oktobra 2019.

Rajko Stanković, član

Trenutno je zaposlen kot predsednik Društva Mali delničarji Slovenije in je tudi član nadzornega sveta Družbe in član revizijske komisije nadzornega sveta Družbe že od 03.07.2014 dalje.

Leta 1996 je pridobil naziv višji upravni delavec na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani, leta 2004 pa je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka. Med leti 1996 in 2001 je na Uradu Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce opravljal dolžnosti referenta za logistiko in repatriacijo ter naloge vodje financ. Med novembrom 2001 in novembrom 2002 je v družbi Catering d.o.o. opravljal funkcijo vodje in organizatorja proizvodnih in operativnih enot družbe, v letih 2004 do 2006 pa je na področju gostinstva, z njim povezane logistike in cateringa, delal kot samostojni podjetnik. Med oktobrom 2006 in marcem 2009 se je ukvarjal z zaščito pravic malih delničarjev kot generalni oz. poslovni sekretar. Od aprila 2009 do marca 2010 pa je opravljal funkcijo pomočnika direktorja.

Od aprila leta 2010 pa se profesionalno ukvarja z zaščito pravic malih delničarjev v funkciji predsednika Društva Mali delničarji Slovenije.

Od junija leta 2013 do junija 2017 je bil član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav in član revizijske komisije nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav. Od 13. decembra 2017 dalje pa je tudi član nadzornega sveta Unior, d.d.

Matjaž Breznik, član – predstavnik zaposlenih

Sonja Perčič, članica – predstavnica zaposlenih