Nadzorni svet

Poslovnik o delu nadzornega sveta

Marin Pucar, predsednik

Marin Pucar je bil februarja 2017 imenovan za predsednika Podravke d.d. Koprivnica. Svojo profesionalno kariero je začel v živilski industriji Gavrilović, d. o. o., iz katere je leta 2001 prišel v Danico, d. o. o., – mesno industrijo Podravke, d. d., kjer je leto kasneje postal direktor prodaje, marketinga in razvoja. Leta 2003 je bil imenovan za izvršnega direktorja hrvaškega trga v Podravki, d. d. Član uprave Podravke, d. d., je bil med letoma 2008 in 2012, nato pa je zasedel mesto člana uprave v Zvečevu, d. d. Tam je bil od leta 2014 do avgusta 2016 tudi predsednik uprave.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu in na isti fakulteti zaključil podiplomski znanstveni študij Teorija in politika marketinga. Trenutno zaključuje doktorski študij o »Strategiji upravljanja s širitvijo blagovne znamke v hrvaški živilski industriji«.

Med letoma 2008 in 2012 je bil član nadzornega sveta Danice, d. o. o., in Belupo, d. d.
Leta 2012 je postal član upravnega odbora Hrvaške gospodarske zbornice, namestnik predsednika upravnega odbora pa je postal leta 2016 in ta položaj zaseda še danes.

Mandat predsednika nadzornega sveta je nastopil z dnem 14. 6. 2017.

Petar Vlaić, namestnik predsednika

Petar Vlaić je trenutno zaposlen kot predsednik uprave ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovojnim mirovinskim fondovima in je tudi član nadzornega odbora družbe PODRAVKA d.d.. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Poleg tega je pridobil tudi certifikat CFA (Chartered Financial Analyst) v okviru CFA programa v organizaciji ameriškega združenja naložbenih strokovnjakov (CFA Institute).

Profesionalno kariero je začel kot posrednik pri družbi Ilirika d.d. iz Slovenije, kasneje pa je napredoval v upravljavca portfelja in vodjo trgovanja. Po prihodu v Zagreb je postal prvi upravljavec sklada v Republiki Hrvaški v prvem hrvaškem investicijskem skladu Kaptol Proinvest. Kasneje je delal kot vodja trgovanja v družbi IB Austria d.o.o., po tem pa je začel delati kot vodja sklada v Centralnem nacionalnem skladu. Leta 2001 je postal predsednik uprave družbe Adriatic Invest d.o.o. – družbe za upravljanje z Modrim obveznim pokojninskim skladom. Konec leta 2003 so se Modremu skladu pripojile Erste OMF in Helios OMF, sklad pa je spremenil ime v Erste Modri obvezni pokojninski sklad. V času dela v družbi za upravljanje s privatizacijskim skladom je bil član več nadzornih odborov hrvaških podjetij. Dolžnost člana Nadzornega odbora PODRAVKE d.d. opravlja od 7. septembra 2010, s sklepom skupščine z dne 11. julija 2014 pa je bil ponovno imenovan za člana nadzornega sveta PODRAVKE d.d. za mandatno obdobje 4 let.

Dušan Tomašević, član

Dušan Tomašević je podpredsednik za operativno učinkovitost v Podravki d.d.

Pred tem je opravljal funcijo predsednika uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj. Dušan Tomašević je bil v Podravki od začetka leta 2001 do začetka leta 2005 kot predsednik uprave Danice, d. o. o., in član uprave Podravke, kjer je bil odgovoren za finance.

Med pomembnejše položaje v njegovi bogati poslovni karieri štejemo položaj predsednika uprave PIK Vrbovec, izvršnega direktorja v Agrokorju, d. d., izvršnega direktorja v Gavriloviću, d. o. o., Petrinja ter predsednika uprave Puris, d. d., Pazin in predsednika uprave FinaGS, d. o. o., Zagreb.

Je ekonomist in trenutno pripravlja doktorat iz ekonomskih znanosti. Ob praktičnih izkušnjah je znanje pridobival tudi na poslovnih šolah, kot so: FBA – Fundamentals of Buisiness Administration – Ekonomska fakulteta v Zagrebu, The London School of Economics – Individual Tuition, Integrated Financial Management Program – Euro money training, London, Korporativno upravljanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov – Ekonomska fakulteta v Splitu in Ekonomska fakulteta v Zagrebu.

Za člana NS Žita d.o.o. je bil imenovan za mandatno obdobje od 29.3.2017 do 3.10.2022.

Rajko Stanković, član

Trenutno je zaposlen kot predsednik Društva Mali delničarji Slovenije in je tudi član nadzornega sveta Družbe in član revizijske komisije nadzornega sveta Družbe že od 03.07.2014 dalje.

Leta 1996 je pridobil naziv višji upravni delavec na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani, leta 2004 pa je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka. Med leti 1996 in 2001 je na Uradu Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce opravljal dolžnosti referenta za logistiko in repatriacijo ter naloge vodje financ. Med novembrom 2001 in novembrom 2002 je v družbi Catering d.o.o. opravljal funkcijo vodje in organizatorja proizvodnih in operativnih enot družbe, v letih 2004 do 2006 pa je na področju gostinstva, z njim povezane logistike in cateringa, delal kot samostojni podjetnik. Med oktobrom 2006 in marcem 2009 se je ukvarjal z zaščito pravic malih delničarjev kot generalni oz. poslovni sekretar. Od aprila 2009 do marca 2010 pa je opravljal funkcijo pomočnika direktorja.

Od aprila leta 2010 pa se profesionalno ukvarja z zaščito pravic malih delničarjev v funkciji predsednika Društva Mali delničarji Slovenije.

Od junija leta 2013 do junija 2017 je bil član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav in član revizijske komisije nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav. Od 13. decembra 2017 dalje pa je tudi član nadzornega sveta Unior, d.d.

Matjaž Breznik, član – predstavnik zaposlenih

Sonja Perčič, članica – predstavnica zaposlenih