Osebna izkaznica

Obvladujoča družba Skupine Žito je Žito, prehrambena industrija, d.o.o.

Skrajšano ime družbe: Žito d.o.o.
Sedež družbe: Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana
tel. št.: (01) 5876 100
faks: (01) 5245 200
e-pošta: info@zito.si
spletna stran: www.zito.si
Matična številka: 5391814
Številka ID: SI 81177879
Številka in datum vpisa v sodni register: Srg 98/05123, 30. 9. 1998
Osnovni kapital družbe: 14.846.937 EUR

Generalni direktor: Janez Bojc
Direktorja: Senka Dotov, Miroslav Vitković

Predsednik nadzornega sveta: Marin Pucar
Namestnik predsednika nadzornega sveta: Petar Vlaić
Člani nadzornega sveta: Dušan Tomašević, Rajko Stanković, Sonja Perčič, Matjaž Breznik

Pomembnejše dejavnosti skupine: proizvodnja pekarskih, slaščičarskih in mlevskih izdelkov, zamrznjene hrane, bonbonov, žvečilne gume, čokolade, biskvitnega peciva, testenin, čajev, riža in dejavnost maloprodaje