Politika kakovosti

Poslanstvo Skupine Žito je zapisano v zavezi: »Jesti dobro, varno in sodobno«. V Skupini Žito ohranjamo slovensko kulinarično tradicijo ter jo bogatimo z razvojem in naprednimi dognanji sodobne prehrane. S certifikati kakovosti našim kupcem doma in v tujini zagotavljamo varno in kakovostno hrano.

Naš glavni cilj je zadovoljiti kupce, saj so ti edino merilo kakovosti naših proizvodov in storitev. Svojo konkurenčno prednost želimo obdržati in povečevati z nenehnim ugotavljanjem spreminjajočih se potreb kupca po novih izdelkih na osnovi žit, moke, testa, sladkorja in drugih.

Pri uresničevanju politike kakovosti nas vodi naša razvojna usmeritev v evropsko priznano podjetje, ki zmore s tradicionalnimi in sodobnimi prehrambenimi izdelki zadovoljevati potrebe porabnikov, slediti njihovemu okusu ter s tem ohranjati svojo konkurenčno prednost. Obenem se zavedamo, da je kakovost temeljno načelo vseh naših uspešnih konkurentov.

Kakovost zagotavljamo v vseh fazah našega poslovnega procesa. Vsi sodelavci podjetja prispevajo s svojim delom k uresničitvi politike kakovosti. Vsak zaposleni na svojem delovnem mestu odgovarja za kakovost svojega dela. Posebno pozornost namenjamo izboljšanju kakovosti in znižanju stroškov poslovanja. Če navkljub vsem ukrepom za zmanjševanje napak nastopijo težave, jih sistematično raziščemo in odpravimo.
Vodstvo aktivno podpira, nadzira in spremlja učinkovitost izvajanja sistema kakovosti.

Več o politiki kakovosti:

Politika kakovosti in varnosti_izvleček