Poslovodstvo

Poslovnik o delu poslovodstva

Janez Bojc, generalni direktor

Dušan Tomašević, član

Senka Dotov, direktorica za področje financ