Poslovodstvo

Poslovnik o delu poslovodstva

Karmen Pangos, generalna direktorica

Dušan Tomašević, član

Senka Dotov, direktorica za področje financ