Poslovodstvo

Poslovnik o delu poslovodstva

Janez Bojc, generalni direktor

Senka Dotov, direktorica za področje financ

Miroslav Vitković, direktor za področje prodaje in marketinga