Skupina

Organizacija Skupine Žito

Organizacija Skupine Žito na dan 12. 6. 2018:

Matična družba

Žito prehrambena industrija, d.o.o.
Šmartinska cesta 154
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: (01) 5876 100
telefaks: (01) 5404 175
e-pošta: info@zito.si
spletna stran: www.zito.si

*družba Žito d.o.o. ima v družbi Žito Maloprodaja d.o.o. 100-odstotni delež glasovalnih pravic.

Profitni centri in odvisne družbe

 

Lastniška struktura družbe Žito d.o.o.

 

lastniska_struktura_Zita-april2016