Delnica

Delnica ZTOG je bila 29. 2. 2016 umaknjena iz kotacije na Ljubljanski borzi d.d.