Finančni koledar

Finančni koledar za leto 2016

Datum Objava
1 17.3.2016 Poročilo o poslovanju v letu 2015 – objava nerevidiranih računovodskih izkazov Skupine Žito in družbe Žito d.d.
2 28.4.2016 Revidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2015, Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb
3 1.-31.5.2016 Sklic skupščine delničarjev
4  1.-30.6.2016 Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev
5 19.5.2016 Poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito d.d. 1-3 2016
6 25.8.2016 Polletno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. 1-6 2016
7 17.11.2016 Poročilo o poslovanju 1-9 2016
8 30.11.2016 Finančni koledar predvidenih objav za leto 2017
9 15.12.2016 Povzetek poslovnega načrta za leto 2017

Druge cenovno občutljive informacije družba sproti javno objavlja takoj, ko je to mogoče.