Javne objave

18
122015

Objava sklica skupščine delničarjev

Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje 23.  skupščino delniške družbe ŽITO, d.d., ki bo v torek, dne 19.01.2016, na sedežu družbe ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 15.00 uri. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in […]

17
122015

Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

Družba ŽITO, d.d. je dne 16.12.2015 popoldne prejela zahtevo delničarja PODRAVKA d.d. za sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine, 2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe, 3. Umik delnic družbe z organiziranega trga. Uprava družbe ŽITO, d.d. bo skladno z določbami ZGD-1 opravila vsa potrebna dejanja za sklic […]

09
122015

Konstitutivna seja nadzornega sveta Žita d.d. : Izvoljen novi predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 9.12. 2015 –Novi nadzorni svet družbe Žito d.d. je na današnji konstitutivni seji izvolil predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Novi člani nadzornega sveta Miroslav Klepač, Ivan Galović, Petar Vlaić in Rajko Stanković, ki so bili potrjeni na skupščini delničarjev Žita 18.novembra  letos,  ter dosedanji članici, predstavici zaposlenih v NS Greta Dečman in Sonja […]