Javne objave

18
122015

Objava javnega poziva delničarjem

V povezavi s sklicem 23. skupščine delničarjev družbe Žito d.d., družba objavlja javni poziv glavnega delničarja. Javni poziv delničarjem Žito d.d. Uprava

18
122015

Objava sklica skupščine delničarjev

Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje 23.  skupščino delniške družbe ŽITO, d.d., ki bo v torek, dne 19.01.2016, na sedežu družbe ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 15.00 uri. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in […]

17
122015

Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

Družba ŽITO, d.d. je dne 16.12.2015 popoldne prejela zahtevo delničarja PODRAVKA d.d. za sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine, 2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe, 3. Umik delnic družbe z organiziranega trga. Uprava družbe ŽITO, d.d. bo skladno z določbami ZGD-1 opravila vsa potrebna dejanja za sklic […]