Javne objave

30
102015

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

V priloženem dokumentu objavljamo mnenje poslovodstva ciljne družbe: mnenje poslovodstva ciljne družbe. Žito, 31.10.2015

22
102015

Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Žito d.d.

Danes, dne 22.10.2015, je bil v časniku Delo objavljen oglas – Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Žito d.d. Omenjeni oglas se nahaja v priloženem dokumentu: Prevzemna ponudba-Žito Prospekt za odkup delnic in izjava (obrazec IZJ-DEN) sta objavljena na povezavi: http://www.ilirika.si/novinarsko_sredisce/novice/novica.aspx?id=34157 Uprava Žito d.d.               Prospekt in Izjava  na naslednji povezavi:

16
102015

Sklic 22. skupščine delniške družbe ŽITO, d.d.,

ŽITO, d.d. Uprava Šmartinska 154 1529 Ljubljana   Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje   skupščino delniške družbe ŽITO, d.d.,   ki bo v sredo, dne 18.11.2015, v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 […]