Javne objave

09
102015

Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom

  V skladu s 25. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 in nasl.) je družba Žito d.d. v zakonsko predpisanem roku na Agencijo za trg vrednostnih papirjev naslovila Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom v postopku prevzemne ponudbe delnic izdajatelja Žito d.d. in Dodatna pojasnila k navedenemu  obvestilu z dne 08.10.2015. Žito d.d. […]

07
102015

Objava obvestil o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO prehrembena industrija,  d.d. kot izdajateljica vrednostnih papirjev objavlja obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki jih je prejela od družb PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Modra zavarovalnica, d.d., Slovenski državni holding, d.d. in KD Kapital, finančna družba, d.o.o.   Pripeti dokumenti: Prejem obvestil o spremembi pomembnih deležev  Žito d.d. Uprava Datum: 07.10.2015