Javne objave

18
052015

Sklic 21.skupščine delniške družbe Žito, d.d.

   Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 20. člena statuta družbe sklicuje   skupščino delniške družbe ŽITO, d.d.,   ki bo v petek, dne 19.06.2015, v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 uri, z naslednjim   dnevnim redom:   Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine   […]

24
042015

Nadzorni svet sprejel revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014

Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so na današnji seji sprejeli revidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Žito d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Družba Žito d.d, Ljubljana objavlja Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Po revidiranem […]

24
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo […]