Javne objave

16
102015

Sklic 22. skupščine delniške družbe ŽITO, d.d.,

ŽITO, d.d. Uprava Šmartinska 154 1529 Ljubljana   Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje   skupščino delniške družbe ŽITO, d.d.,   ki bo v sredo, dne 18.11.2015, v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 […]

14
102015

Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

Družba ŽITO, d.d. je dne 13.10.2015 popoldne prejela zahtevo delničarja PODRAVKA d.d. za sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine, 2. Sprememba statuta družbe, 3. Seznanitev z odstopi članov nadzornega sveta družbe, 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta in 5. Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. […]

09
102015

Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom

  V skladu s 25. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 in nasl.) je družba Žito d.d. v zakonsko predpisanem roku na Agencijo za trg vrednostnih papirjev naslovila Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom v postopku prevzemne ponudbe delnic izdajatelja Žito d.d. in Dodatna pojasnila k navedenemu  obvestilu z dne 08.10.2015. Žito d.d. […]