Javne objave

20
052015

Skupina Žito v prvem četrtletju posluje z dobičkom, raste tudi prodaja

Ljubljana, 20. maj 2015 – Nadzorni svet Skupine Žito je na današnji seji obravnaval poslovno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje od januarja do marca 2015. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 28,0 milijona EUR oziroma od primerljive lanske za 3,0 % več. Rezultat iz poslovanja Skupine Žito je dobiček […]

18
052015

Sklic 21.skupščine delniške družbe Žito, d.d.

   Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 20. člena statuta družbe sklicuje   skupščino delniške družbe ŽITO, d.d.,   ki bo v petek, dne 19.06.2015, v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 uri, z naslednjim   dnevnim redom:   Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine   […]

24
042015

Nadzorni svet sprejel revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014

Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so na današnji seji sprejeli revidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Žito d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Družba Žito d.d, Ljubljana objavlja Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Po revidiranem […]