Javne objave

23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 23.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi poslovnega deleža od svojega delničarja družbe Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju SDH d.d.). Iz obvestila družbe SDH d.d. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 43.636 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG.

23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 21.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od družbe Podravka d.d., A. Staričevića 32, Koprivnica, Hrvaška (v nadaljevanju Podravka). Iz obvestila izhaja, da je ta dne 21.4.2015 pridobila 183.386 delnic ZTOG in, da ima tako skupaj v lasti 183.386 delnic ZTOG, kar predstavlja 51,54% vseh delnic ZTOG.

23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 22.4.2015 prejela Obvestilo o kvalificiranem deležu glasovalnih pravic od svojega delničarja družbe KD Kapital, finančna družba d.o.o., Dunajska cesta 63,1000 Ljubljana (v nadaljevanju KD Kapital d.o.o.). Iz obvestila delničarja družbe KD Kapital d.o.o. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 31.740 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG.

22
042015

Obvestilo za manjšinske delničarje delnic Žito d.d.

Vse preostale delničarje obveščamo, da bodo imeli možnost prodaje delnic Žita d.d. po enaki ceni, kot je delnice prodal prodajni konzorcij, ko bo kupec objavil ponudbo za prevzem. Do takrat lahko z delnicami nemoteno trgujejo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Za morebitna dodatna pojasnila se prosimo obrnite na ga. Slavico Pogladič, tel. 01 5876 184, e-mail slavi.pogladic@zito.si.