Javne objave

22
042015

Obvestilo za manjšinske delničarje delnic Žito d.d.

Vse preostale delničarje obveščamo, da bodo imeli možnost prodaje delnic Žita d.d. po enaki ceni, kot je delnice prodal prodajni konzorcij, ko bo kupec objavil ponudbo za prevzem. Do takrat lahko z delnicami nemoteno trgujejo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Za morebitna dodatna pojasnila se prosimo obrnite na ga. Slavico Pogladič, tel. 01 5876 184, e-mail slavi.pogladic@zito.si.

21
042015

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami ZTOG

Uprava družbe Žito d.d. obvešča javnost, da je zaradi postopka prodaje večinskega deleža v družbi Žito d.d. Ljubljanski borzi posredovala zahtevo za začasno zaustavitev trgovanja z delnicami ZTOG dne 21.4.2015.

Sporočilo je od dne 21.4.2015 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.zito.si.

12
032015

Skupina Žito: Čisti poslovni izid za leto 2014 nad načrtovanim 

 Ljubljana, 12. marec 2015 – Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so se na današnji seji seznanili z nerevidiranimi rezultati poslovanja za poslovno leto 2014. Skupina Žito je ustvarila 113,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 3,7 mio EUR dobička iz poslovanja in 3,0 mio EUR čistega dobička. V Skupini Žito so načrtovali čisti poslovni […]