Javne objave

12
122014

V Žitu leto zaključujejo z zelo dobrimi rezultati: V 2015 načrti usmerjeni v izvoz, investicije in krepitev ključnih blagovnih znamk.

    Ljubljana, 12. december 2014 – Uprava Skupine Žito je predstavila poslovanje v letošnjem letu in plan za 2015. Skupina Žito bo, kljub nestabilnim gospodarskim kazalnikom, leto zaključila z izjemno dobrim rezultatom, celo boljšim od načrtovanega. V Skupini Žito ocenjujejo, da bodo prihodki Skupine Žito do konca letošnjega leta dosegli 114,4 mio EUR, čisti […]

25
112014

Sklic skupščine delničarjev družbe ŽITO maloprodaja d.d.

Uprava družbe ŽITO maloprodaja d.d. v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 20. člena statuta družbe sklicuje
skupščino delničarjev družbe ŽITO maloprodaja d.d., ki bo v ponedeljek, 29. 12. 2014, v prostorih družbe ŽITO maloprodaja d.d., na Šmartinski 154 (III. nadstropje), Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

19
112014

ŽITO NADALJUJE Z USPEŠNIM POSLOVANJEM

Ljubljana, 19. november 2014 – Nadzorni svet družbe je na današnji seji obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito, d.d. za obdobje januar–september 2014. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 81,7 mio EUR, družba Žito, d.d. pa za 75,8 mio EUR izdelkov in storitev. Dobiček iz poslovanja Skupine Žito je znašal […]