Javne objave

19
062015

Skupščina delničarjev Skupine Žito: Pozitivno poslovanje se kljub procesu prodaje nadaljuje tudi z rastjo izvoza in dobičkom v prvem kvartalu letošnjega leta

Ljubljana, 19. junij 2015 – Delničarji družbe Žito, d.d. so na današnji 21. redni skupščini potrdili Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito, d.d. za leto 2014. Upravi in NS je bila podeljena razrešnica, imenovali so revizijsko hišo za letošnje poslovno leto. Sprejeli so sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v […]

20
052015

Skupina Žito v prvem četrtletju posluje z dobičkom, raste tudi prodaja

Ljubljana, 20. maj 2015 – Nadzorni svet Skupine Žito je na današnji seji obravnaval poslovno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje od januarja do marca 2015. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 28,0 milijona EUR oziroma od primerljive lanske za 3,0 % več. Rezultat iz poslovanja Skupine Žito je dobiček […]

18
052015

Sklic 21.skupščine delniške družbe Žito, d.d.

   Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 20. člena statuta družbe sklicuje   skupščino delniške družbe ŽITO, d.d.,   ki bo v petek, dne 19.06.2015, v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 uri, z naslednjim   dnevnim redom:   Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine   […]