Javne objave

24
042015

Nadzorni svet sprejel revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014

Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so na današnji seji sprejeli revidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Žito d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Družba Žito d.d, Ljubljana objavlja Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Po revidiranem […]

24
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo […]

23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 23.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi poslovnega deleža od svojega delničarja družbe Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju SDH d.d.). Iz obvestila družbe SDH d.d. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 43.636 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG.

23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 21.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od družbe Podravka d.d., A. Staričevića 32, Koprivnica, Hrvaška (v nadaljevanju Podravka). Iz obvestila izhaja, da je ta dne 21.4.2015 pridobila 183.386 delnic ZTOG in, da ima tako skupaj v lasti 183.386 delnic ZTOG, kar predstavlja 51,54% vseh delnic ZTOG.