Javne objave

23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 22.4.2015 prejela Obvestilo o kvalificiranem deležu glasovalnih pravic od svojega delničarja družbe KD Kapital, finančna družba d.o.o., Dunajska cesta 63,1000 Ljubljana (v nadaljevanju KD Kapital d.o.o.). Iz obvestila delničarja družbe KD Kapital d.o.o. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 31.740 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG.

22
042015

Obvestilo za manjšinske delničarje delnic Žito d.d.

Vse preostale delničarje obveščamo, da bodo imeli možnost prodaje delnic Žita d.d. po enaki ceni, kot je delnice prodal prodajni konzorcij, ko bo kupec objavil ponudbo za prevzem. Do takrat lahko z delnicami nemoteno trgujejo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Za morebitna dodatna pojasnila se prosimo obrnite na ga. Slavico Pogladič, tel. 01 5876 184, e-mail slavi.pogladic@zito.si.

21
042015

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami ZTOG

Uprava družbe Žito d.d. obvešča javnost, da je zaradi postopka prodaje večinskega deleža v družbi Žito d.d. Ljubljanski borzi posredovala zahtevo za začasno zaustavitev trgovanja z delnicami ZTOG dne 21.4.2015.

Sporočilo je od dne 21.4.2015 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.zito.si.