Javne objave

29
112013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Peter Rajačič, je dne 28.11.2013 kupil 800 delnic družbe v vrednosti 49.600,00 EUR. Peter Rajačič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 1588 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,4463-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 29.11.2013

29
112013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

Družba Jacobo d.o.o., V Dovjež 11, 1000 Ljubljana, katere 100-odstotni lastnik in direktor je Janez Bojc – predsednik uprave družbe Žito d.d., je dne 28.11.2013 kupila 3500 delnic družbe Žito d.d. v vrednosti 217.000 EUR Družba Jacobo d.o.o. ima tako v lasti 3900 delnic družbe Žito d.d., kar predstavlja 1,0961-odstotni delež v kapitalu družbe. Poleg […]