Javne objave

28
112013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Erik Žunič, je dne 28.11.2013 kupil 1650 delnic družbe v vrednosti 102.300,00 EUR. Erik Žunič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 4599 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 1,2926-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 28.11.2013  

22
112013

Dobiček Žita narasel tudi v tretjem kvartalu tega leta

Ljubljana, 22. november 2013 – Nadzorni svet družbe je na včerajšnji redni seji obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje januar–september 2013. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 79,9 mio EUR, družba Žito d.d. pa za 74,6 mio EUR izdelkov in storitev.

25
102013

Prejem obvestila o podpisu sporazuma o skupni prodaji delnic

Dne 25.10.2013 je bila družba Žito d.d., Ljubljana, s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., obveščena, da so Modra zavarovalnica, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d., KD Kapital, finančna družba, d.o.o., KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o. in Adriatic Slovenica, d.d., ki kot imetniki razpolagajo s 180.401 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe Žito d.d. (oznaka ZTOG) in […]