Javne objave

25
102013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Sandi Svoljšak, je dne 23.10.2013 kupil 18 delnic družbe v vrednosti 990,00 EUR. Sandi Svoljšak ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 1703 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,4787-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 25.10.2013

24
102013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

Družba Jacobo d.o.o., V Dovjež 11, 1000 Ljubljana, katere 100-odstotni lastnik in direktor je Janez Bojc – predsednik uprave družbe Žito d.d., je dne 23.10.2013 kupila 200 delnic družbe Žito d.d. Družba Jacobo d.o.o. ima tako v lasti 200 delnic družbe Žito d.d., kar predstavlja 0,0006-odstotni delež v kapitalu družbe. Poleg teh delnic ima Janez […]

23
102013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Sandi Svoljšak, je dne 22.10.2013 kupil 18 delnic družbe v vrednosti 990,00 EUR. Sandi Svoljšak ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 1685 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,4736-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 23.10.2013  

22
102013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

 Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Erik Žunič, je dne 18.10.2013 kupil 200 delnic družbe v vrednosti 11.000,00 EUR. Erik Žunič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 2949 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,8289-odstotni delež v kapitalu družbe. Žito d.d. Uprava Datum: 22.10.2013