Javne objave

30
082013

Žito tudi v prvi polovici leta nadaljuje z dobičkom

Nadzorni svet družbe je na današnji redni seji obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito d.d. za prvo polletje 2013. Skupina Žito je prodala za 53,5 milijona EUR, družba Žito d.d. pa za 50,1 milijona EUR izdelkov in storitev.

26
072013

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana objavlja informacijo o spremembi pomembnih deležev.

13
062013

Obvestilo za delničarje družbe

V skladu s sklepom pod točko 2 dnevnega reda, ki so ga izglasovali delničarji družbe na skupščini dne 10.06.2013, je uprava družbe ŽITO, d.d., dolžna delničarjem družbe omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o posameznih poslih med družbama ŽITO, d.d. in ŠUMI NEPREMIČNINE d.o.o …