Javne objave

26
042013

Letni dokument 2013/2012

Na podlagi 63. člena ZTFI in Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Žito d.d. objavlja Letni dokument za obdobje od 20. 4. 2012 do 26. 4. 2013.

26
042013

Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d.

V skladu s 110. členom ZTFI uprava družbe Žito d.d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za poslovno leto 2012, ki je bilo sprejeto na redni seji nadzornega sveta dne 26.04.2013. Več o seji nadzornega sveta objavjamo v priponki Sporočilo za javnost. Revizijo računovodskih izkazov za leto 2012 je opravila revizijska […]