Javne objave

26
072013

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana objavlja informacijo o spremembi pomembnih deležev.

13
062013

Obvestilo za delničarje družbe

V skladu s sklepom pod točko 2 dnevnega reda, ki so ga izglasovali delničarji družbe na skupščini dne 10.06.2013, je uprava družbe ŽITO, d.d., dolžna delničarjem družbe omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o posameznih poslih med družbama ŽITO, d.d. in ŠUMI NEPREMIČNINE d.o.o …

11
062013

Pozitivno poslovanje v letu 2012 se nadaljuje tudi v prvem kvartalu letošnjega leta

Delničarji družbe Žito, d.d. so se na včerajšnji 19. redni skupščini delniške družbe Žito, d.d. seznanili z letnim poročilom Skupine Žito in družbe Žito, d.d. za leto 2012 ter ju potrdili. Potrdili so tudi nasprotni predlog o delitvi dobička, ustvarjenega v letu 2012 in višino dividende. Ta znaša 2,99 EUR bruto na delnico. Upravi in nadzornemu svetu sta bili podeljeni razrešnici za poslovno leto 2012.

31
052013

Skupina Žito v prvem letošnjem kvartalu poslovala z dobičkom

Nadzorni svet Skupine Žito je na včerajšnji seji obravnaval poslovno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje od januarja do marca 2013. Čisti dobiček Skupine Žito je znašal 371 tisoč EUR, v enakem obdobju lani pa je bilo ustvarjenega 2 tisoč EUR dobička.