Javne objave

15
032013

Skupina Žito: NS se je seznanil s čistim poslovnim izidom za leto 2012, ki presega načrtovanega

Ljubljana, 15. marec 2013 – Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so se na včerajšnji seji seznanili z nerevidiranimi rezultati poslovanja za poslovno leto 2012. V Skupini Žito so presegli načrtovani čisti poslovni izid. Načrtovan je bil višini 290 tisoč EUR, doseženi je znašal 390 tisoč EUR. Načrtovani EBITDA je bil 7,2 milijona EUR, doseženi pa, brez učinkov prevrednotenja nepremičnin znotraj Skupine, 7,6 milijona EUR. Tudi konsolidirani prihodki od prodaje so bili za 400 tisoč EUR višji od načrtovanih.

22
112012

Prihodki in rezultat na ravni poslovnega načrta

Člani nadzornega sveta Skupine Žito in družbe Žito, d.d. so se na včerajšnji seji seznanili s poslovnimi rezultati za obdobje januar – september 2012. Skupina Žito je prvih devet mesecev letošnjega leta zaključila s čisto izgubo v višini 566 tisoč EUR.