Javne objave

15
032013

Skupina Žito: NS se je seznanil s čistim poslovnim izidom za leto 2012, ki presega načrtovanega

Ljubljana, 15. marec 2013 – Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so se na včerajšnji seji seznanili z nerevidiranimi rezultati poslovanja za poslovno leto 2012. V Skupini Žito so presegli načrtovani čisti poslovni izid. Načrtovan je bil višini 290 tisoč EUR, doseženi je znašal 390 tisoč EUR. Načrtovani EBITDA je bil 7,2 milijona EUR, doseženi pa, brez učinkov prevrednotenja nepremičnin znotraj Skupine, 7,6 milijona EUR. Tudi konsolidirani prihodki od prodaje so bili za 400 tisoč EUR višji od načrtovanih.