Javne objave

08
032016

Formalni začetek integracije družbe Žito v Skupino Podravka

Na današnji seji Nadzornega sveta Žita, d. d. je bil za novega predsednika nadzornega sveta izvoljen Zvonimir Mršić, predsednik uprave Podravke, d. d. Žito, d. d., prevzema Podravkino podjetje v Sloveniji, predsednik uprave ostaja Janez Bojc, novi član uprave je Milan Tadić.

03
032016

24. Skupščina družbe ŽITO, d.d

Na današnji 24. Skupščini družbe ŽITO, d.d. se je skupščina seznanila z odstopom g. Miroslava Klepača iz funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarja. Skupščina delničarjev je na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarja imenovala Zvonimira Mršića.

25
022016

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako ZTOG iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe ŽITO, d.d. objavlja naslednje sporočilo:   Družba ŽITO, d.d. obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 25.2.2016, s sklepom opr. št. Srg 2016/8459 v sodni register vpisalo sklep 23. skupščine delniške družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. z dne […]