Javne objave

24
022016

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe ŽITO, d.d. objavlja naslednje sporočilo: Družba ŽITO, d.d. obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 24.2.2016, s sklepom opr. št. Srg 2016/7978 v sodni register vpisalo sklep 23. skupščine delniške družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. z dne 19.1.2016, […]

19
012016

Skupščina delničarjev Žita d.d.: Odločitev za umik iz borze

Ljubljana, 19. januar 2016 – Na današnji 23. skupščini delničarjev Žita so delničarji sprejeli dva pomembna sklepa, in sicer sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe in sklep o umiku delnic družbe iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.   S sprejetjem sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Žito, d.d., se vse delnice družbe prenesejo na glavnega […]

13
012016

Obvestilo za potrošnike – umik izdelka Čičerika Zlato polje

Spoštovani!

Obveščamo vas, da zaradi spremenjenih organoleptičnih lastnosti preventivno umikamo iz trga izdelek:

ZP ČIČERIKA 150G
z datumi uporabno najmanj do : 22.01.2016 / 20.04.2016 / 25.05.2016 /13.07.2016 / 20.07.2016 / 19.08.2016
blagovna znamka: ZLATO POLJE
črtna koda: 3838700451481

Izdelek NE predstavlja tveganja za zdravje.